معرفي مجله
    

مجله الکترونیک پژوهشي خبري   كليد سلامت  مجله ای است با درجه پژوهشي خبري   که بصورت ماهنامه  توسط مركز تحقيقات سلامت  منتشر می شود. هدف اصلی مجله انتشار یافته ها و رهیافت های ترویجی وخبري  پژو هش ها در زمینه های سلامت  از تمامی عرصه های پزشكي  به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان، مدیران اجرایی، برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تصمیم سازی مرتبط با سلامت کشور است. مجله الکترونیک پژوهشي   خبري   كليد سلامت  رهیافت های ترویجی و کاربردی تحقیقات سلامت  را در قالب مقالات اصیل ترویجی، تحقیقی و مروری در زمینه های سلامت  منتشر می نماید.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-11 10:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ